• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Brændstoffiltermoduler.

Skræddersyede løsninger til moderne dieselmotorer i erhvervskøretøjer.

I de seneste to årtier er der blevet stillet større og større krav til filtreringen i køretøjet. Det gælder i særlig grad for filtreringen af dieselbrændstof.

Det, der har været, og stadig er, drivkraften bag disse krav, er de imponerende teknologiske optimeringer af indsprøjtningssystemer. Med målet om, at øge effektiviteten og minimere udledningen, forbedres komponenter og systemer mere og mere og drives mod deres tekniske grænser. På den anden side stiger deres følsomhed over for forureninger. Systemproducenterne er derfor tvunget til, at fremme brændstoffets høje renhedsgrad ved indførslen i indsprøjtningssystemerne.

Derudover kommer globalt benyttede motorer i kontakt med brændstofkvaliteter, der afviger stærkt fra hinanden, og samtidig er forurenet med partikler og vand i et stærkt varierende omfang. I mange af verdens regioner er det næppe muligt, at angive realistiske øvre grænser for forureningen af de tilgængelige brændstoffer.

Således stiger kravene til renheden af brændstoffet inden indførsel i indsprøjtningssystemet, mens der på råvaresiden er nødt til at blive truffet stadig mere kritiske modtagelser.

Referencer

← Tilbage

Hengst Nyheder

Messer og Arrangementer

WM Werkstattmesse Dortmund

09/04/2020 - 09/06/2020

Powtech Nuernberg

09/29/2020 - 10/01/2020

Online Catalog