• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Moduły filtra paliwa.

Rozwiązania na miarę dla nowoczesnych silników wysokoprężnych w maszyny rolnicze i budowlane

W niewielu miejscach filtracja w pojazdach w ostatnich dwóch dziesięcioleciach stała się tak wymagająca jak w przypadku filtracji oleju napędowego.

Siłą napędową tych wymagań były i nadal są imponujące technologiczne optymalizacje w systemach wtryskowych. W celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania emisji zanieczyszczeń komponenty i systemy są coraz bardziej udoskonalane i doprowadzane do technicznej perfekcji. Z drugiej zaś strony wzrasta ich czułość na zanieczyszczenia. Producenci systemów są w związku z tym zmuszeni domagać się wysokiej czystości paliwa wprowadzanego do układu wtryskowego.

Ponadto stosowane na całym świecie silniki mają kontakt z paliwami o mocno zróżnicowanej jakości, które dodatkowo w bardzo różnym stopniu są zanieczyszczone różnymi cząsteczkami i wodą. Dla wielu regionów na świecie nie można prawie w ogóle ustalić właściwych górnych granic zanieczyszczenia dostarczanych paliw.

W związku z tym rosną wymagania względem czystości paliwa wprowadzanego do układu wtryskowego, podczas gdy dla jakości paliwa w postaci surowca należy przyjmować coraz bardziej krytycznie założenia.

Referencje

← Powrót

Hengst Aktualności

Targów i imprez

WM Werkstattmesse Dortmund

09/04/2020 - 09/06/2020

Powtech Nuernberg

09/29/2020 - 10/01/2020

Hengst Katalog on-line