1. nazwa i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w firmie
Niniejsze dodatkowe informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez
Administratora danych:

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster NIEMCY

Telefon: +49 (0)251 20202-0
Faks: +49 (0)251 20202-900
E-mail: info(at)Hengst.de

Forma prawna i siedziba spółki: Societas Europaea, Münster
Sąd rejestrowy: Münster HRB 16761
Dyrektor zarządzający: Christopher Heine, Howard Boyer
Przewodniczący Rady Dyrektorów: Jens Röttgering

Numer identyfikacyjny VAT DE313827905

Z inspektorem ochrony danych spółki Hengst SE można skontaktować się pod powyższym adresem, do wiadomości inspektora ochrony danych, lub pod adresem datenschutz@hengst.de.

2 Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystywania

Newsletter

Nasz newsletter jest również wysyłany za pośrednictwem HubSpot. W poniższych dodatkowych informacjach wyjaśniamy, na czym polega newsletter, w tym proces rejestracji, wysyłki i oceny, a także prawo do rezygnacji. Zapisanie się do naszego newslettera oznacza również zgodę na otrzymywanie newslettera i na opisaną procedurę.

Treść biuletynu: W celu wysyłania biuletynów, wiadomości e-mail i innych informacji prasowych zawierających informacje reklamowe wymagana jest zgoda odbiorcy lub zezwolenie prawne (w szczególności § 7 (3) UWG). Jeśli niektóre biuletyny są szczegółowo opisane w związku z rejestracją, informacja ta jest decydująca dla zgody subskrybenta biuletynu. Jeśli nie podano konkretnego opisu, nasze biuletyny zawierają ogólne informacje o zakresie naszych usług, ofertach, kampaniach i informacje związane z firmą.

Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, przekazujesz nam dane w odpowiedniej masce wprowadzania. Subskrypcja newslettera odbywa się przy użyciu tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że do zarejestrowanego użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby zagwarantować, że nikt nie zarejestruje się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Podczas rejestracji zapisywany jest adres IP użytkownika i data oraz godzina rejestracji. Służy to zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub adresu e-mail. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera. Subskrypcję newslettera można anulować w dowolnym momencie i w dowolnym momencie można również cofnąć zgodę na przechowywanie danych osobowych. Odpowiedni link znajduje się w każdym newsletterze.

Podstawą prawną przetwarzania danych do subskrypcji newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną do wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub obsługi jest art. 7 ust. 3 UWG.

Pozostałe dane przetwarzamy w celu analizy kampanii newslettera. Sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące są używane w wiadomościach e-mail w celu sprawdzenia, czy wiadomość została otwarta i które linki zostały kliknięte. Śledzenie konwersji analizuje, czy po kliknięciu łącza w biuletynie nastąpiło wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Rejestrowane są również informacje techniczne, takie jak czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy kampanii w celu lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy HubSpot Germany GmbH, który otrzymuje dane podane podczas rejestracji. Ponieważ możliwe jest przekazywanie danych do firm spoza UE, podejmowane są dodatkowe środki ochronne w celu zapewnienia poziomu ochrony danych zgodnie z RODO. W przypadku USA istnieje decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych, jeśli firma posiada certyfikat do EU-U.S. Data Privacy Framework. HubSpot, Inc. spełnia wymogi tej certyfikacji i zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych, z którymi można zapoznać się przy www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. W przypadku przekazywania danych do krajów trzecich uzgadniane są standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Biała księga

Aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w naszej branży oraz naszymi produktami i obsługą, oferujemy aktualne białe księgi. Są one dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.

Aby dostarczyć użytkownikowi dodatkowe informacje, potrzebujemy jego adresu e-mail, nazwiska, imienia i nazwy firmy. Zgodnie z przepisami prawnymi RODO nazywają to wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie i na podstawie zgody użytkownika na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma możliwość odwołania zgody na przechowywanie danych i adresu e-mail w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Odpowiedni link znajduje się w każdym newsletterze. Użytkownik może również przesłać swoją rezygnację na piśmie na adres podany w nocie prawnej.

Hubspot CDN

Korzystamy z HubSpot CDN w celu prawidłowego dostarczania treści na naszej stronie internetowej. HubSpot CDN działa jako sieć dostarczania treści (CDN) i przyspiesza dostarczanie treści, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, poprzez wykorzystanie serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych treści, nawiązywane jest połączenie z serwerami HubSpot Germany GmbH, w ramach którego przesyłany jest adres IP użytkownika i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach i w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności HubSpot CDN.

Korzystanie z sieci dostarczania treści opiera się na naszych uzasadnionych interesach, a mianowicie interesie w bezpiecznym i wydajnym udostępnianiu i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania można znaleźć w polityce prywatności HubSpot: https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr

HubSpot LeadFlow

W ramach naszej strony internetowej zintegrowaliśmy HubSpot LeadFlow, usługę świadczoną przez HubSpot Germany GmbH, która służy do identyfikacji anonimowych osób odwiedzających stronę internetową i dostarczania kompleksowych danych kontaktowych i wglądu w historię odwiedzin.

HubSpot LeadFlow wykorzystuje pliki cookie i pozostałe technologie przeglądarki do analizy zachowań użytkowników i ich rozpoznawania. Usługa ta pozwala nam między innymi dowiedzieć się, które firmy odwiedziły naszą stronę internetową, śledzić historię odwiedzin (w tym wszystkie odwiedzone strony) oraz określić czas pobytu użytkownika na naszej stronie internetowej.

Ponadto HubSpot LeadFlow gromadzi i przetwarza dane dotyczące firm, w tym nazwę firmy, numer telefonu, adres, adres internetowy, branżę, profil firmy i obroty. W niektórych przypadkach przetwarzane są również dane osobowe, takie jak kluczowe osoby na LinkedIn.

Twoje dane są przetwarzane od HubSpot LeadFlow w celu optymalizacji naszej strony internetowej i w celach marketingowych, na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności HubSpot: https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr

3. przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy dane osobowe użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy:

- użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
- ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę od nieujawniania jego danych,
- w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, oraz
- jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane użytkownika za pomocą produktów CRM i marketingowych HubSpot Inc. Wszystkie dane są przetwarzane na platformie marketingowej HubSpot i w związku z tym przekazywane HubSpot, Inc. i spółkom powiązanym. Chociaż HubSpot prowadzi centrum danych we Frankfurcie od wiosny 2018 r., HubSpot nie może zagwarantować, że dane nie będą przekazywane do USA.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są dodatkowe informacje, które w każdym przypadku są związane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę od użytkownika na temat jego tożsamości. Z jednej strony korzystanie z plików cookie służy ułatwieniu użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład używamy sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane do momentu opuszczenia naszej witryny.
Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji łatwości obsługi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już nas odwiedził i jakich wpisów i ustawień dokonał, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.
Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika (patrz sekcja 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą witrynę, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane do określonego czasu.
Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do celów wymienionych w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich do celów określonych w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były przechowywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowita dezaktywacja plików od cookies może jednak oznaczać brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Cookiebot

Korzystamy z usługi zarządzania zgodą Cookiebot od Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (Usercentrics) w celu uzyskania i zarządzania zgodą użytkowników naszej strony internetowej na przetwarzanie danych. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym celu następujące dane są przetwarzane od plików cookie

 • Adres IP użytkownika (trzy ostatnie cyfry są ustawione na "0").
 • Data i godzina wyrażenia zgody.
 • Informacje o przeglądarce.
 • Adres URL, od którego zgoda została wysłana.
 • Anonimowy, losowy i zaszyfrowany klucz.
 • Status zgody jako dowód wyrażenia zgody.

Klucz i status zgody są przechowywane w przeglądarce przez 12 miesięcy przy użyciu pliku cookie "CookieConsent" w celu zachowania preferencji dotyczących plików cookie dla kolejnych żądań stron. Klucz umożliwia udowodnienie i śledzenie zgody użytkownika.

Funkcjonalność strony internetowej nie jest gwarantowana bez tego przetwarzania.

Usercentrics jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa dla nas jako podmiot przetwarzający.

Przetwarzanie odbywa się w Unii Europejskiej. Dodatkowe informacje na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych w stosunku do Usercentrics można znaleźć przy ul. https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Dane osobowe użytkownika będą usuwane na bieżąco po upływie 12 miesięcy lub niezwłocznie do momentu rozwiązania umowy między nami i Usercentrics.

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA świadczonej przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google"). Usługa ta służy do rozróżnienia między danymi wprowadzanymi przez człowieka i zautomatyzowanym przetwarzaniem maszynowym. W tym celu dane wejściowe użytkownika są przesyłane do Google i tam przetwarzane. Ponadto, adres IP i pozostałe dane wymagane dla usługi reCAPTCHA są przesyłane do Google. Dane te są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i ewentualnie również na serwerach Google LLC w USA. Komisja UE wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do USA, a mianowicie Transatlantyckie Ramy Prywatności Danych (TADPF). Google posiada certyfikat TADPF i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez przerwy wpływającej na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania.

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA i odpowiedniej polityki prywatności można znaleźć przy: i https://www.google.com/privacy

5. narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia są - jak opisano powyżej - stosowane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony wykorzystujemy środki śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników w celu zaprojektowania naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Operatorem tej usługi jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Jeśli funkcja jest aktywna w Menedżerze zgód, dane osobowe użytkownika są przetwarzane w kontekście plików cookie Google Analytics na podstawie zgody użytkownika do art. 6 (1) (a) RODO: Jeśli użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych przez Google, może ją aktywować za pomocą naszego Menedżera zgód.

Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników.

Za pomocą Google Analytics gromadzone i przetwarzane są następujące dane

 • Odwiedzane strony
 • Dodatkowe informacje o przeglądarce
 • Ścieżka kliknięcia
 • Data i godzina odwiedzin
 • Informacje o urządzeniu
 • pobrane pliki
 • Wersja Flash
 • Adres IP (zanonimizowany)
 • Obsługa JavaScript
 • Aktywność związana z zakupami
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Dodatkowe informacje o lokalizacji
 • Interakcje widżetów

Dodatkowe informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak aktywowaliśmy anonimizację IP na naszej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Używamy Google Analytics, na przykład, do analizy kliknięć z Google Ads w celach czysto statystycznych.

Opisane informacje są przez nas wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia pozostałych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu do celów badania rynku i projektowania tej strony internetowej w oparciu o potrzeby.

Te dane osobowe, w stosownych przypadkach, są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celu przetwarzania.

Oprócz Google Ireland Limited dane mogą być również przekazywane następującym odbiorcom w USA:

Google LLC.

Alphabet Inc.

O ile dane osobowe są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane i przetwarzane, podstawą przekazania danych do kraju trzeciego jest decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych dla USA. Zaświadcza ona, że poziom ochrony danych w USA jest równoważny ze standardem UE.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z danych przez Google można znaleźć przy

http://www.support.google.com/analytics/answer/6004245 i przy

http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki ( ).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Używamy również Google Conversion Tracking do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie. Google Adwords odkłada plik cookie (patrz sekcja 4) na komputerze użytkownika, jeśli trafił on na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność do 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords i plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Dodatkowe informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane i przetwarzane, decyzja Komisji UE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych dla USA służy jako podstawa do przekazywania danych do kraju trzeciego. Zaświadcza ona, że w USA obowiązuje poziom ochrony danych równoważny ze standardem UE.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może alternatywnie odrzucić ustawienie wymaganego do tego pliku cookie - na przykład zmieniając ustawienia przeglądarki, aby ogólnie wyłączyć automatyczne ustawianie plików cookie. Można również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie od domeny "www.googleadservices.com". Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj: https://services.google.com/sitestats/de.html

HubSpot

W ramach naszych działań marketingowych i komunikacyjnych korzystamy z różnych usług świadczonych przez HubSpot Germany GmbH, z siedzibą pod adresem Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin ("HubSpot"), niemiecką spółkę zależną HubSpot, Inc. z siedzibą w USA. Usługi te są wykorzystywane do optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej i do oferowania, świadczenia i ciągłego doskonalenia naszej obsługi. Dołożyliśmy szczególnej staranności przy wyborze tego zewnętrznego dostawcy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy o ochronie danych.

HubSpot przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i na podstawie umowy o realizację zamówienia. Dane te są przechowywane od HubSpot Germany GmbH w centrum danych na terenie UE. Link do notatek HubSpot na temat centrum danych UE Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć przy: .

Zastrzega się, że HubSpot jest umownie zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza UE.

Ponieważ przekazywanie danych do firm spoza UE jest możliwe, podejmowane są dodatkowe środki ochronne w celu zapewnienia poziomu ochrony danych zgodnie z RODO. Komisja UE wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych dla USA, jeśli firma posiada certyfikat zgodności z Ramami Prywatności Danych UE-USA. HubSpot, Inc. spełnia wymogi tej certyfikacji i zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych, z którymi można zapoznać się przy www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. W przypadku przekazywania danych do krajów trzecich uzgadniane są standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez HubSpot można znaleźć tutaj: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez HubSpot można znaleźć w polityce prywatności HubSpot: https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr

HubSpot Analytics

Używamy HubSpot Analytics od HubSpot jako usługi analitycznej do statystycznej oceny naszej strony internetowej. HubSpot wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika i rozpoznanie danego użytkownika. Zebrane dodatkowe informacje, takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, typ przeglądarki, czas trwania wizyty i odwiedzane strony, są analizowane przez HubSpot w naszym imieniu w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej.

Dane są przetwarzane za pomocą HubSpot Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej i w celach marketingowych, na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo istnieje ku temu podstawa prawna. Przetwarzanie zasadniczo odbywa się przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania. Dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania można znaleźć w polityce prywatności HubSpot, którą użytkownik otrzymał w ramach zgody i która jest również dostępna przy poniższym linku: https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr

6. Obecność na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, znajdują się przy nas. Żadne elementy mediów społecznościowych nie są osadzone na tej stronie. Zamieszczamy jedynie odnośniki do naszej obecności w mediach społecznościowych.

Jeśli nasza strona internetowa zawiera ikony od dostawców mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, używamy ich do pasywnego linkowania do stron odpowiednich dostawców. Kliknięcie tych linków spowoduje opuszczenie naszej witryny. Przetwarzanie danych na stronach internetowych dostawców mediów społecznościowych podlega dostępnym tam przepisom o ochronie danych.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn itp. mogą kompleksowo analizować zachowanie użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza nasze media społecznościowe, uruchamiane są następujące operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasz profil, operator tego medium społecznościowego może śledzić tę wizytę.

Niezależnie od tego, operator może również przetwarzać dane użytkownika (np. adres IP) przy pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto lub w ogóle nie posiada konta. Operator podsumowuje te dane w profilach użytkowników, w których przechowywane są preferencje i zainteresowania użytkownika. Profile te są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik był lub jest zalogowany. Pozostałe operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych, w zależności od platformy, i nie mamy na to wpływu. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez odpowiednich dostawców.

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Instagram, Facebook), jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo użytkownik może dochodzić swoich praw (do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i składania skarg) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora odpowiedniego portalu mediów społecznościowych. Pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę firmy danego dostawcy.

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zwróci się do nas z taką prośbą, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych zebranych od użytkowników przez sieci społecznościowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych.

Korzystamy z następujących sieci społecznościowych: Facebook i Instagram

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych osobowych użytkownika, a także rodzaju, zakresu i celu ich wykorzystywania przez operatora danej sieci społecznościowej, należy zapoznać się z polityką prywatności danego operatora.

Facebook: współadministratorem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy Postanowienia dotyczące ochrony danych Facebooka można znaleźć przy

Instagram: współadministratorem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. https://help.instagram.com/155833707900388 Z polityką prywatności Instagrama można zapoznać się przy

a.) YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek platformy wideo YouTube, która należy do Google. Operatorem usługi i wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, którą z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest niezbędne do atrakcyjnej i sprawnej technicznie prezentacji treści wideo z naszej oferty online.

Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z YouTube, aktywując funkcję w naszym Menedżerze zgód. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zatem jego zgoda do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zwracamy uwagę, że bez zgody użytkownika korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej - w szczególności wyświetlanie treści wideo - może nie być możliwe w pełnym zakresie.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacyDodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube przy: .

b.) LinkedIn

Korzystamy również z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej LinkedIn na naszej stronie internetowej na podstawie zgody użytkownika w Menedżerze zgód do art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu lepszego poznania naszej firmy. Z tego samego powodu prowadzimy strony fanowskie na Facebooku i konta na Instagramie, do których prowadzą linki od tej strony internetowej. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowana przez ich odpowiednich dostawców.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kontekście LinkedIn odbywa się na podstawie zgody użytkownika do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli funkcja ta jest aktywna w Menedżerze zgód. W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane na serwery LinkedIn w USA oraz tam przechowywane i przetwarzane, podstawą przekazania danych do kraju trzeciego jest decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dla USA. Zaświadcza ona, że poziom ochrony danych w USA jest równoważny ze standardem UE.

LinkedIn jest usługą LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która zawiera wtyczki społecznościowe od LinkedIn, Twoja przeglądarka pobiera reprezentację tego komponentu od serwerów LinkedIn Corporation. Informuje to LinkedIn, która strona naszej witryny jest aktualnie odwiedzana, a wywołujący adres IP i wszelkie pliki cookie przechowywane w przeglądarce w wyniku członkostwa w LinkedIn są również przesyłane i mogą być w stanie bezpośrednio zidentyfikować użytkownika lub umożliwić jego identyfikację.

Jeśli użytkownik kliknie elementy takie jak przycisk LinkedIn "Poleć", będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn jest również w stanie przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika LinkedIn i w ten sposób gromadzić dodatkowe informacje o zainteresowaniach i zachowaniu użytkownika.

Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez LinkedIn i przysługujących użytkownikowi praw oraz opcji ustawień można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn. Informacje te można znaleźć przy http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7 Okres przechowywania

O ile niniejsze oświadczenie nie stanowi inaczej w poszczególnych przypadkach, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania danych przestanie mieć zastosowanie.

Jeśli uzasadnione powody w rozumieniu art. 17 ust. 3 RODO, takie jak prawny obowiązek przechowywania danych, uniemożliwiają ich usunięcie, przetwarzanie danych zostanie ograniczone w tym okresie. Istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych, na przykład ze względu na obowiązki dokumentacyjne wynikające z prawa podatkowego i handlowego. W takich przypadkach dane zostaną usunięte, gdy powód ich pozostałego przechowywania przestanie mieć zastosowanie, np. gdy upłynie prawnie określony okres ich przechowywania

8. prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo:

- zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych od nas. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli ma to zastosowanie, dodatkowych informacji o jego szczegółach;
- zgodnie z art. 16 RODO, do natychmiastowego żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
- zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i dodatkowych informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
- zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
- zgodnie z art. 20 RODO, dane osobowe przekazane nam przez użytkownika.

9. prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji. datenschutz@hengst.de Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres .

10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w dowolnym momencie. W tym celu możesz skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym mieszkasz lub w kraju związkowym, w którym administrator ma swoją siedzibę.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 RODO.

Właściwy organ nadzorczy:

Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf

Telefon: 0211/38424-0

Faks: 0211/38424-999

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

11. bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast niego zwrotem jest technologia 128-bitowa v3. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym wyświetlaniu symbolu klucza lub kłódki przy pasku stanu przeglądarki.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

12. aktualność i poprawki niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i została ostatnio zaktualizowana w styczniu 2024 r. Zmiana niniejszej polityki prywatności może okazać się konieczna w wyniku dalszego rozwoju naszej strony internetowej i usług lub ze względu na zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Dostęp do aktualnej polityki prywatności można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej przy https://hengst.de/de/rechtliches/datenschutz.


Prosimy o kontakt:

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
NIEMCY
© 2024 Hengst SE

Napisz do nas:

Jeśli masz jakieś pytania i sugestie, trafiłeś we właściwe miejsce. Wyślij nam wiadomość, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Do formularza kontaktowego

purifying our planet

Nasza wizja korporacyjna
Zrównoważony

Dzięki naszym produktom planeta staje się czystsza. Sprawiamy również, że podróż do niej jest tak czysta, jak to tylko możliwe.

Innowacyjny

Opracowujemy rozwiązania filtracyjne przyszłości. Dla naszych klientów i społeczeństwa.

wydajny

Skupiamy się na efektywności energetycznej. Pomaga to środowisku i oszczędza koszty.