• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Miljø og Bæredygtighed.

Miljøbeskyttelse ligger hos os i sagens natur.

Vi er udvikler og producent af produkter, som blandt andet også har til opgave at beskytte miljøet og helbredet. Natur og bæredygtighed spiller derfor en stor rolle i dobbelt forstand. For vi har ikke kun mulighed for at yde et positivt bidrag til beskyttelse af miljøet med vores produkter, men også med vores handlinger. Men hvad mener vi egentlig "miljø" består af?

Medarbejdere + samfund + natur = miljø.

Respekten over for miljøet tager vi meget alvorligt i ethvert henseende. Det hjælper vores miljøstyringssystem ISO 14001 os med ligesom de mål og fortsæt, vi selv har sat os.

En respektfuld omgang med hinanden, arbejderbeskyttelse og arbejdssikkerhed er særligt vigtige i hele Hengst-koncernen. Men, vi er os også bevidst om vores sociale ansvar som arbejdsgiver for 3.500 mennesker og satser derfor på sund vækst, som både sigter mod at skabe nye arbejdspladser og at sikre eksisterende arbejdspladser.

Vores ansvar over for samfundet og naturen har en høj prioritet hos os på hele to måder - vi producerer ikke kun miljøvenlige produkter, vi producerer dem også på en miljøvenlig måde.

Derfor er vi under udviklingen af vores produkter opmærksom på deres upåklagelige funktion. Når alt kommer til alt bidrager de til beskyttelse af miljøet og menneskets helbred - deres ydeevne og pålidelighed er derfor særligt vigtig. Udover det er det også op til os at foretrække materialer og råstoffer under udviklingen af vores produkter, som er miljøvenlige og skaber mindst muligt affald til sidst. På baggrund af dette lægger vi stor vægt på miljøvenlige, ufærdige produkter. I Hengst miljøstandard er der anført en liste over forbudte og deklarationspligtige indholdsstoffer, som ikke må være i produkter, som leveres til os, eller som skal deklareres.

Men også selve produktionsstederne er tilpasset efter miljøet og bæredygtighed. Derfor investerer vi på tilsvarende vis i miljøvenlige teknologier og er i den forbindelse ved maskiner, systemer og udstyr i vores egen produktion opmærksom på løsninger, som tager højde for vores idé om bæredygtighed og gør det muligt for os at udforme produktionsprocesserne økologisk og økonomisk.

← Tilbage

Hengst Nyheder

Messer og Arrangementer

Automechanika

09/13/2022 - 09/17/2022

IAA Transportation

09/20/2022 - 09/25/2022

Online Catalog