• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Środowisko i Zrównoważony Rozwój.

Ochrona środowiska jest dla nas kwestią naturalną.

naturalne i zdrowie. Dlatego równocześnie natura i długotrwałość w połączeniu odgrywają dużą rolę. Nie tylko za pomocą naszych produktów mamy możliwość wnieść pozytywny wkład w ochronę środowiska, ale również dzięki naszym działaniom. Ale z czego dokładnie składa się według nas środowisko?

Pracownicy + społeczność + natura = środowisko.

Traktujemy bardzo poważnie konieczność respektowania naszego środowiska pod każdym względem. Pomaga nam w tym nasz system zarządzania środowiskiem ISO 14001 oraz nasze samodzielnie określone cele i zamiary.

Pełne szacunku kontakty, ochrona pracy i bezpieczeństwo pracy mają w całej grupie Hengst wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy również świadomi odpowiedzialności socjalnej jako pracodawca dla 3500 osób i dlatego ważny jest dla nas "zdrowy wzrost", który stawia na równym poziomie tworzenie nowych jak i zabezpieczenie istniejących miejsc pracy.

Odpowiedzialność za społeczeństwo i naturę postrzegamy jako dwie odrębne kwestie, które zajmują u nas ważną pozycję. Produkujemy nie tylko produkty przyjazne dla środowiska, ale również produkujemy je w sposób przyjazny dla środowiska.

Dlatego podczas opracowywania naszych produktów zwracamy uwagę na ich nienaganne działanie. W końcu przyczyniają się one do ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Z tego powodu bardzo ważna jest ich sprawność i rzetelność. Ponadto zależy od nas również, aby podczas opracowywania naszych produktów wybrać materiały i surowce, które są przyjazne dla środowiska i po zakończeniu użytkowania generowały możliwie najmniejszą ilość odpadów. W obliczu tych założeń przykładamy dużą wartość do produktów wstępnych przyjaznych dla środowiska. W normie dotyczącej ochrony środowiska Hengst podano listę składników zabronionych i podlegających deklaracji, które nie mogą być zawarte lub zadeklarowane w dostarczanych do nas produktach.

Ponadto również same zakłady produkcyjne Hengst są nastawione na ochronę środowiska i długotrwałość. Tak oto inwestujemy współmierne środki w technologie przyjazne dla środowiska. W maszynach, instalacjach i urządzeniach z naszej własnej produkcji stosujemy rozwiązania, które uwzględnią nasze założenia dotyczące długotrwałości i które umożliwiają nam kształtowanie naszych procesów w sposób ekologiczny i ekonomiczny.

← Powrót

Hengst Aktualności

Targów i imprez

Auto Total Business Show

06/10/2023 - 06/11/2023

Automechanika

06/23/2023 - 06/25/2023

Hengst Katalog on-line