• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Zaangażowanie Społeczne.

Czyń dobrze i mów o tym.

Dobro rodzin, dzieci i młodzieży leży nam wyjątkowo na sercu. Poprzez nasze zaangażowanie wspieramy na całym świecie liczne projekty, które spełniają życzenia zwłaszcza młodych ludzi i które przyczynią się do tego, że patrzą oni z optymizmem w przyszłość.

Stowarzyszenie Herzenswünsche e.V.

Stowarzyszenie Herzenswünsche (z niem. gorące pragnienia) postawiło sobie za cel spełnianie gorących pragnień dzieci i młodzieży z Niemiec, cierpiących na ciężkie choroby. Ma im dać siły do szybkiego powrotu do zdrowia i oderwać je od szpitalnej codzienności. Czy to dzięki wycieczce, spotkaniu z ulubioną gwiazdą lub pełnemu przygód przeżyciu. Herzenswünsche czyni wszystko, aby spełnić to marzenie u dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie zostało utworzone przez Werę Röttgering, córkę założyciela przedsiębiorstwa Waltera Hengsta. Przy współudziale 70 pomocników zatrudnionych i pracujących charytatywnie, stowarzyszenie średnio codziennie spełnia przynajmniej jedno gorące pragnienie.

Stowarzyszenie Schule mit Köpfchen e.V.

Stowarzyszenie Schule mit Köpfchen (z niem. szkoła mądrych głów) z siedzibą w miejscowości Münster stwarza nam możliwość pomocy szkołom, przekazywania dzieciom i młodzieży wymogów szkolnych i ich wspierania. Dzięki konkursom stwarza im się możliwość zaangażowania w sposób wyjątkowy w określonych dziedzinach fachowych i otrzymania za to nagród i wyróżnień. Stowarzyszenie Schule mit Köpfchen e.V chce w ten sposób zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, aby w możliwie najlepszy sposób wyrównać szanse w przyszłości zawodowej.

Partnerstwo szkoły i zakładu pracy

Współpracując ze szkołą zbiorczą im. kardynała von Galen w miejscowości Nordwalde z gimnazjum im. St. Mauritz w Münster chcielibyśmy rozbudzić w młodych ludziach zapał do zawodów technicznych. Jako zakładowi prowadzącemu naukę zawodu, oferującemu jedenaście wyuczonych zawodów i pięć kierunków studiów dualnych, szczególnie zależy nam na absolwentach tej szkoły. Zainteresowani uczniowie zyskują możliwość dokładniejszego zapoznania się z różnymi zawodami podczas zwiedzania zakładów, praktyk i wykładów przeprowadzanych w szkołach.

Współpraca z instytucjami kształcącymi

Fachową wiedzą i finansowo wspieramy szkoły i uniwersytety na całym świecie, które znajdują się w pobliżu naszych siedzib. Również duża oferta praktyk ma zapewnić uczniom i studentom rozeznanie odnośnie możliwości zawodowych w firmie Hengst po ukończeniu szkoły lub studiów.

Jako część społeczeństwa i jako grupa przedsiębiorstwa czujemy się odpowiedzialni za wspieranie instytucji i organizacji socjalnych, charytatywnych i dobroczynnych na całym świecie i czynimy to z przekonania.

← Powrót

Hengst Aktualności

Targów i imprez

Hydrogen & Fuel Cells at HANNOVER MESSE

04/17/2023 - 04/21/2023

Hengst Katalog on-line