• Kontakt
  • Impressum
  • Standorte

Serwis Informacyjny

Impressum

Hengst SE

Nienkamp 55-85
48147 Münster
NIEMCY

Tel.: +49(0)251 20202-0
Faks: +49(0)251 20202-900
E-Mail: info(at)hengst.de

Forma prawna i siedziba firmy: Societas Europaea, Münster
Sąd rejestrowy: Münster HRB 16761
Dyrektor zarządzający: Jens Röttgering, Christopher Heine
Przewodniczący rady administracyjnej: Jens Röttgering

NIP DE313827905

Informacja

Dla lepszej czytelności zrezygnowaliśmy z równoczesnego użycia męskiej i żeńskiej formy. Wszystkie zwroty personalne dotyczą oczywiście obu płci.

Zakres odpowiedzialności

Hengst SE nie udziela gwarancji i nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji. Ponadto firma Hengst SE nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek wykorzystania lub dystrybucji niniejszych informacji lub które mają związek z dystrybucją/użytkowaniem tych informacji. Firma Hengst SE zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub modyfikacji udostępnionych informacji w każdej chwili.

Copyright Hengst SE, Münster. Wszelkie prawa zastrzeżone: teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy wideo oraz ich umieszczenie na stronie internetowej Hengst SE podlegają ustawie o ochronie praw autorskich i innym ustawom o ochronie. Treść tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana lub udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych.

Wszystkie znaki markowe i towarowe wskazane w ramach oferty internetowej lub chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa ochronnego dotyczącego znaków towarowych i prawom posiadania aktualnie zarejestrowanych właścicieli.

Informacja o ochronie danych

Cieszymy się z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Będziesz ewentualnie poproszony o podanie danych osobowych. Udzielanie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe podane na tej stronie internetowej są gromadzone i przetwarzane wyłącznie do indywidualnej obsługi klienta lub przesłania informacji. Zapewniamy, że podane przez Ciebie informacje są traktowane poufnie zgodnie z obowiązującymi postanowieniami prawa o ochronie danych. Podczas każdego korzystania użytkownika z naszej oferty na stronie i przy każdym uruchamianiu pliku, w pliku protokołu zapisywane są dane dotyczące tego procesu. Dokładniej, po każdym uruchomieniu zapisywany jest następujący rekord danych:

› Nazwa uruchomionego pliku,
› Data i godzina uruchomienia,
› Przesłana ilość danych,
› Komunikat, czy uruchomienie powiodło się.

Zapisywany jest również adres IP używanego węzła dostępowego lub połączonego na stałe komputera, z którego wysłano zapytanie oraz wykorzystywana przeglądarka. Dane te nie zostaną zapisane pod żadnym pozorem w połączeniu z danymi typowymi dla użytkownika. Nie możemy zatem odtworzyć informacji o tym, który użytkownika uruchomił, które dane.

Gromadzone dane są wykorzystywane tylko do celów wewnętrznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizowania stron internetowych Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Utworzone przez coockie informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) zostają przesłane na serwer Google w USA i tam gromadzone. Firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy stosowania strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony www i Internetu przez operatora witryny. Ponadto Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym wypadku firma Google nie będzie łączyła Twojego adresu IP z innymi danymi firmy Google. Możesz zablokować zapisywanie cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku nie będziesz mógł ewentualnie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych o sobie przez Google w sposób opisany powyżej i do wcześniej wskazanego celu.

Można w każdej chwili nie wyrazić zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych. Z uwagi na dyskusję poświęconą korzystaniu z narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnych adresów IP chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, stąd więc adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do osoby.

← Powrót

Hengst Aktualności

Targów i imprez

IPBS w Rosemont (IL), USA

04/24/2018 - 04/26/2018

International Vienna Motor Symposium, Austria

04/26/2018 - 04/27/2018

Hengst Katalog on-line